Zmiany w Kodeksie pracy to zasługa "Solidarności"

Tomasz Bartoszek włącz .

          Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana na początku sierpnia przez Prezydenta RP. Zmiany, ogłoszone w zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw, zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016.

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Tomasz Bartoszek włącz .

31 sierpnia jest Dniem Solidarności i Wolności. W 2015 roku będziemy świętować 35-lecie „Solidarności”, w związku z tym Komisja Krajowa jak i Zarządy Regionów organizują uroczystości związane z obchodami tego święta.

Informacje o obchodach organizowanych w Gdańsku są dostępne na naszej stronie oraz w gablotach na terenie zakładu, natomiast informacje o uroczystościach organizowanych w Regionie Wielkopolska znajdziecie TUTAJ.

Zapoznajcie się również z apelem przewodniczącego Regionu Wlkp. Jarosława Lange dotyczącego uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flag „Solidarności” w dniu 31 sierpnia TUTAJ (osoby, które chciałyby nabyć flagi proszone są o kontakt ze Zbigniewem Adamczakiem tel. 516 104 453).

Festyn rodzinny z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Tomasz Bartoszek włącz .

plakat

Szczegółowy program imprezy - TUTAJ

Zgłoszenia chętnych do wyjazdu na festyn rodzinny z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ Solidarność przyjmowane będą do dnia 15.08.2015r. u przewodniczącego Zbigniewa Adamczaka tel. 516-104-453.

Grupowe ubezpieczenie PZU dla członków Organizacji Zakładowej

Tomasz Bartoszek włącz .

 Informujemy, że od maja br. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” będzie funkcjonować ubezpieczenie grupowe PZU. Oferta jest dedykowana dla członków opłacających regularnie składki, oczywiście nie dotyczy to osób, którym składka członkowska jest potrącana z wynagrodzenia przez pracodawcę. Członków, którzy składkę płacą indywidualnie prosimy o dokonywanie regularnych przelewów ponieważ polisa będzie opłacana ze środków Organizacji Zakładowej pozyskiwanych właśnie ze składek członkowskich. Zatem osoby przystępujące do polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Jedyne co muszą zrobić, to wypełnić Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, które można pobrać w pomieszczeniu Organizacji Związkowej (biurowiec I piętro, pokój 133, obecnie naprzeciwko działu TS).

PZUOZ

Negocjacje 2015 – Porozumienie podpisane.

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W dniu 1 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń na rok 2015, w którym ustalono: