31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Tomasz Bartoszek włącz .

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ Solidarność do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych dla uczczenia 34 rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Szczegóły TUTAJ.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Tomasz Bartoszek włącz .

7 lipca br., odbyło się pierwsze robocze spotkanie wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, podczas którego odbyły się wybory na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

W wyniku wyborów Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został Paweł Marciniak. Zmienił się również skład Zakładowej Komisji BHP. Obecnie w skład Zakładowej Komisji BHP jako przedstawiciele pracowników weszli:

1. Paweł Marciniak – wiceprzewodniczący Komisji BHP
2. Dawid Jasiński
3. Robert Pogorzelski

Wyniki wyborów na Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy

Tomasz Bartoszek włącz .

Zakończyły się wybory na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w Bridgestone Poznań. Szczegóły TUTAJ.

Komunikacja SMS

Tomasz Bartoszek włącz .

UWAGA ! ! !
Jesteś członkiem Związku Zawodowego, a nie dostajesz smsów w ważnych sprawach dotyczących Twojej Organizacji Zakładowej?

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy.      

      Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność" w Bridgestone Poznań Sp. z o.o., podjęła decyzję o przeprowadzeniu wyborów do Społecznej Inspekcji Pracy – uchwała TUTAJ. Jak ważną komórką jest SIP, można dowiedzieć się z broszurki, która dystrybuowana jest na terenie fabryki, a także TUTAJ oraz z ustawy o SIP TUTAJ. Wybory przeprowadzone będą na terenie BSPZ. Regulamin wyborów dostępny jest TUTAJ. Komisje wyborcze będą umiejscowione w dwóch lokalizacjach w godzinach 13:00-15:00: jedna na stołówce na magazynie opon dla pracowników magazynu i logistyki, druga na stołówce w biurowcu dla pozostałych pracowników zakładu.
      Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach. Chętnych do zaangażowania się przy przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów zapraszamy do kontaktu z członkami Komisji Zakładowej.