Bieżące informacje

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

          Pragniemy Was poinformować, że w minionym roku liczebność członków naszej Organizacji Zakładowej sukcesywnie rosła i nadal ma taką tendencję. Na koniec roku tj. 31 grudnia 2014 zrzeszonych w „Solidarności” było 503 pracowników Bridgestone Poznań i taką informację podaliśmy Pracodawcy.

         Nowy rok się rozpoczął i „tradycyjne coroczne podwyżki” tuż przed nami. Chcemy Was zapewnić, że do spotkań negocjacyjnych dotyczących wzrostu wynagrodzenia na pewno dojdzie. W czwartek 8 stycznia spotkaliśmy się z Wiceprezesem Zarządu BSPZ Panem Hiroyuki Osaki i kierownictwem w celu omówienia spraw bieżących. Na spotkaniu ustaliliśmy również terminy spotkań negocjacyjnych dotyczących zmian w regulaminach na 23 stycznia br. oraz termin negocjacji płacowych ustalony na połowę lutego.

Fakty dotyczące branży górniczej.

Tomasz Bartoszek włącz .

Specjalne wydanie Biuletynu Ulotnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Opinia dotycząca udzielania urlopu na żądanie

Tomasz Bartoszek włącz .

            Jak stanowi art. 1672 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W myśl art. 163 § 1 K.p., części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 (a więc urlopu na żądanie) nie obejmuje się planem urlopów.

33 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Tomasz Bartoszek włącz .

2014 12 13 33 rocznica wypowiedzenia stanu wojennego

Informacja po spotkaniu GKOZPG

  włącz .

W październiku br. w Bełchatowie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem gumowym, nazwanym roboczo GKOZPG – Grupa Konsultacyjna Organizacji Związkowych Przemysłu Gumowego. Obecne na spotkaniu organizacje reprezentowały dwie główne centrale związkowe Solidarność i OPZZ. Oprócz naszej Organizacji do rozmów przystąpili przedstawiciele Związków Zawodowych Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., którzy byli gospodarzami spotkania oraz Michelin Polska, Dębica S.A. i Synthos S.A.