Życzenia Świąteczne

Komisja Zakładowa włącz .

zyczenia swiateczne 2014

Opinia dotycząca udzielania urlopu na żądanie

Tomasz Bartoszek włącz .

            Jak stanowi art. 1672 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W myśl art. 163 § 1 K.p., części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 (a więc urlopu na żądanie) nie obejmuje się planem urlopów.

33 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Tomasz Bartoszek włącz .

2014 12 13 33 rocznica wypowiedzenia stanu wojennego

PACZKI ŚWIĄTECZNE

Tomasz Bartoszek włącz .

Informujemy, że od 03.12.2014r do 22.12.2014r (z wyjątkiem 05.12.2014r) będzie można odbierać paczki świąteczne w biurze Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań (biurowiec I piętro pokój 133).

Wszystkich członków Solidarności serdecznie zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 - 15:00

 

Informacja po spotkaniu GKOZPG

  włącz .

W październiku br. w Bełchatowie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem gumowym, nazwanym roboczo GKOZPG – Grupa Konsultacyjna Organizacji Związkowych Przemysłu Gumowego. Obecne na spotkaniu organizacje reprezentowały dwie główne centrale związkowe Solidarność i OPZZ. Oprócz naszej Organizacji do rozmów przystąpili przedstawiciele Związków Zawodowych Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., którzy byli gospodarzami spotkania oraz Michelin Polska, Dębica S.A. i Synthos S.A.