Festyn rodzinny z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Tomasz Bartoszek włącz .

plakat

Szczegółowy program imprezy - TUTAJ

Zgłoszenia chętnych do wyjazdu na festyn rodzinny z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ Solidarność przyjmowane będą do dnia 15.08.2015r. u przewodniczącego Zbigniewa Adamczaka tel. 516-104-453.

Piknik Solidarności 2015

Tomasz Bartoszek włącz .

Piknik Solidarności odbędzie się o godz. 15:00 25 lipca 2015r. (sobota) na polu piknikowym Malta Events. Rezerwujcie swój czas na ten dzień. Chętnych do udziału w pikniku zapraszamy do wpisania się na listach u Delegatów i Komisji Zakładowej. Tak jak co roku będzie zorganizowany transport autobusami z Jarocina, Gniezna, Wągrowca i Trzemeszna.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów TUTAJ. Mapka dojazdu TUTAJ.

Sekcja przemysłu chemicznego (SPCH)

Tomasz Bartoszek włącz .

11 maja br. podczas posiedzenia Zakładowego Zebrania Delegatów została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia naszej Organizacji Zakładowej do struktur branżowych, tj. do Sekcji Przemysłu Chemicznego (SPCH). W związku z tym 8 czerwca br. delegaci wybiorą przedstawicieli do SPCH. Według obowiązującego klucza wyborczego przyjętego w SPCH przy obecnej liczebności członków naszej Organizacji Zakładowej przysługują nam 3 mandaty.
W strukturach tych zrzeszone są między innymi Organizacje Związkowe z zakładów MICHELIN , GOOD YEAR, ORLEN, GLAXOSMITHKLINE. Przystąpienie do tychże struktur to dla naszej Organizacji nieocenione źródło wiedzy związkowej jak i kolejny obszar czerpania tak cennych praktyk prowadzenia dialogu społecznego z pracodawcą.

Grupowe ubezpieczenie PZU dla członków Organizacji Zakładowej

Tomasz Bartoszek włącz .

 Informujemy, że od maja br. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” będzie funkcjonować ubezpieczenie grupowe PZU. Oferta jest dedykowana dla członków opłacających regularnie składki, oczywiście nie dotyczy to osób, którym składka członkowska jest potrącana z wynagrodzenia przez pracodawcę. Członków, którzy składkę płacą indywidualnie prosimy o dokonywanie regularnych przelewów ponieważ polisa będzie opłacana ze środków Organizacji Zakładowej pozyskiwanych właśnie ze składek członkowskich. Zatem osoby przystępujące do polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Jedyne co muszą zrobić, to wypełnić Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, które można pobrać w pomieszczeniu Organizacji Związkowej (biurowiec I piętro, pokój 133, obecnie naprzeciwko działu TS).

PZUOZ

Negocjacje 2015 – Porozumienie podpisane.

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W dniu 1 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń na rok 2015, w którym ustalono: