Pracownicy drugiej kategorii?

Komisja Zakładowa włącz .

          Od pewnego czasu, na produkcji zatrudnieni są pomocnicy operatora i kierowani są do prac przy transporcie ręcznym tam, gdzie występują przekroczenia tzw. kulacze. Okazało się, że pracownicy ci, byli traktowani gorzej niż inni pracownicy produkcji. Zrozumiałym było, że ich stawki były z dolnego poziomu naszej tabeli w związku z nie wygórowanymi oczekiwaniami co do kwalifikacji i wymagań przy powierzonej pracy. Zdziwienie budził natomiast brak dodatków wynikających z systemu pracy (dodatki nocne oraz za niedziele i święta).

Losowe badanie trzeźwości C.D.

Komisja Zakładowa włącz .

          Pomimo obszernej treści zawartej w biuletynie „Bridgestone Poznań – z pierwszej ręki Nr 71” dotyczącej uzasadnienia przez pracodawcę prowadzonych kontroli stanu trzeźwości, chcieliśmy uszczegółowić podane tam informacje. Ubolewamy, że zostały pominięte.

Losowe badanie trzeźwości

Komisja Zakładowa włącz .

          Jak bumerang wraca temat wyrywkowego badania alkomatem na wejściu i wyjściu z pracy. Pracodawca, pomimo opinii Państwowej Inspekcji Pracy i zapisu w naszym Regulaminie Pracy punkt 11.10, który mówi jasno, że musi być uzasadnione podejrzenie stanu nietrzeźwości a kontrola powinna być przeprowadzona w obecności przełożonego (np. koordynatora) i zakończona spisaniem protokołu stanowiącego załącznik Regulaminu Pracy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których my dostajemy jeden, stoi na stanowisku, że wyrywkowa kontrola jest zgodna z prawem i nie zamierza jej zaprzestać.

Zmiany w Kodeksie pracy to zasługa "Solidarności"

Tomasz Bartoszek włącz .

          Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana na początku sierpnia przez Prezydenta RP. Zmiany, ogłoszone w zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw, zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016.

31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności

Tomasz Bartoszek włącz .

31 sierpnia jest Dniem Solidarności i Wolności. W 2015 roku będziemy świętować 35-lecie „Solidarności”, w związku z tym Komisja Krajowa jak i Zarządy Regionów organizują uroczystości związane z obchodami tego święta.

Informacje o obchodach organizowanych w Gdańsku są dostępne na naszej stronie oraz w gablotach na terenie zakładu, natomiast informacje o uroczystościach organizowanych w Regionie Wielkopolska znajdziecie TUTAJ.

Zapoznajcie się również z apelem przewodniczącego Regionu Wlkp. Jarosława Lange dotyczącego uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flag „Solidarności” w dniu 31 sierpnia TUTAJ (osoby, które chciałyby nabyć flagi proszone są o kontakt ze Zbigniewem Adamczakiem tel. 516 104 453).