Powiększony skład Komisji Zakładowej

Tomasz Bartoszek włącz .

10 lutego br., podczas Zakładowego Zebranie Delegatów (ZZD) podjęto uchwałę o powiększeniu do siedmiu osób składu Komisji Zakładowej i zobowiązało Komisję Zakładową do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

NEGOCJACJE 2015 - PIERWSZE SPOTKANIA JUŻ SIĘ ODBYŁY

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W mijającym tygodniu odbyły się dwa spotkania (23 i 27 lutego 2015) z przedstawicielami Pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Strona Pracodawcy przedstawiła dane makroekonomiczne (prognozy wzrostu wynagrodzeń na 2015 rok oraz umiejscowienie naszych wynagrodzeń względem rynku).

Strona związkowa przedstawiła propozycje wzrostu wynagrodzeń na poziomie prognoz rynkowych oraz potrzebę wprowadzenia dodatkowych składników wynagrodzenia, których zasady otrzymywania są przedmiotem negocjacji.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 5 marca br., przy czym strony nie wykluczają prowadzenia konsultacji przed tym terminem.

Wielkopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowwy

Tomasz Bartoszek włącz .

        Dnia 23 lutego 2015r. na spotkaniu przewodniczących reprezentatywnych regionalnych central związkowych podjęto decyzję o utworzeniu Wielkopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Szczegóły TUTAJ

O czym związki zawodowe chcą rozmawiać z rządem

Administrator włącz .

dosc lekcewazenia spoleczenstwa          Postulaty, które trzy centrale związkowe - „Solidarność” OPZZ i FZZ - przedstawiły premier Ewie Kopacz, to nie obrona przywilejów związkowych, ale propozycja dyskusji o realnych problemach polskiego społeczeństwa. Przedstawiamy katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania. Nadszedł czas, że musimy się o to solidarnie upomnieć, bo premier, która tyle mówi o dialogu, nie odpowiada na wezwanie do rozmów.

Żądamy negocjacji na temat:

Rozmowy w sprawie podwyżek - termin ustalony

Administrator włącz .

  Informujemy o ustaleniu terminu spotkania z pracodawcą na dzień 23.02.2015r w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2015r.