Informacja po spotkaniu GKOZPG

  włącz .

W październiku br. w Bełchatowie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych działających w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem gumowym, nazwanym roboczo GKOZPG – Grupa Konsultacyjna Organizacji Związkowych Przemysłu Gumowego. Obecne na spotkaniu organizacje reprezentowały dwie główne centrale związkowe Solidarność i OPZZ. Oprócz naszej Organizacji do rozmów przystąpili przedstawiciele Związków Zawodowych Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., którzy byli gospodarzami spotkania oraz Michelin Polska, Dębica S.A. i Synthos S.A.

 

Zysk ponad zdrowie…

Tomasz Bartoszek włącz .

Ten tylko się dowie kto szpule pchał.

 W ostatnim czasie w naszej firmie odbyła się wizyta inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, która poświęcona była przekroczeniom w transporcie ręcznym szpul z bieżnikiem. Temat dotyczy głównie wytłaczania i konfekcji, nie mniej jednak warto aby każdy pracownik zapoznał się z tematem.

Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku

Tomasz Bartoszek włącz .

          „Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem" - te słowa Patrona „Solidarności" bł. ks. Popiełuszki. Aż człowiekiem" były mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność", który obradował 8-9 października w Bielsku-Białej. Delegaci dokonali wyboru władz krajowych Związku oraz przyjęli uchwały wyznaczające kierunek działań na kadencję 2014-2018.

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych.

Tomasz Bartoszek włącz .

Po wnikliwej analizie przepisów związanych z naliczaniem nadgodzin i zasięgnięciu opinii kilku prawników stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań jest tożsame ze stanowiskiem Pracodawcy. Mianowicie przepisy prawa jak i komentarze prawne wskazują jednoznacznie na fakt wliczania do nadgodzin dwóch elementów:

  1. „normalnego” wynagrodzenia, które obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak również inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym np. dodatek funkcyjny liderów, mistrzów, koordynatorów.
  2. dodatku, który może wynosić 50% lub 100%.

Ubezpieczenie w Warcie startuje od 01.11.2014r pod warunkiem...

Tomasz Bartoszek włącz .

          Informujemy, wszystkich pracowników BSPZ chętnych do skorzystania z oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta, iż z powodu zebrania niewystarczającej ilości deklaracji przystąpienia do polisy ubezpieczenia grupowego tj. 250 pracowników, ubezpieczenie nie wejdzie w życie z dniem 01.10.2014r. W związku z powyższym termin wejścia w życie ubezpieczenia grupowego firmy Warta został przesunięty o jeden miesiąc tj. 01.11.2014r. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych pracowników o jak najszybsze złożenie deklaracji do Komisji Zakładowej lub Delegatów. Przypominamy, że ubezpieczenie nie jest objęte żadną karencją. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Warty TUTAJ.