Zmiany w programie premiowym

włącz .

Komisja Zakładowa 12 lipca br. zakończyła pracę nad zmianami dotyczącymi przepisów wewnętrznych odnośnie tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest zmniejszenie okresu trwania Programu dla Pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany Pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał nie wypłacenie premii RS jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni kiedy nie miał świadczyć pracy, czyli w R-ki.
Kolejną istotną zmianą jest kwestia Urlopu na Żądanie.

Rozkład autobusów na piknik solidarności 2017

włącz .

Rozklad autobusow na piknik 17.07.2017

Piknik Solidarności 2017

włącz .

 

Piknik dla Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań

W dniu 17 lipca 2017r. na terenie Pola Piknikowego „MaltaSki” w Poznaniu od godz. 15:00 do 20:00 odbędzie się spotkanie pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność (bez osób towarzyszących). Przy okazji spotkania będzie zorganizowany grill.

Grupowe Ubezpieczenie PZU - zmiana warunków

włącz .

Informujemy, że od 1 maja 2017 roku ulegają zmianie warunki ubezpieczenia dla członków NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

W związku z tym wszyscy członkowie związku, proszeni są o zgłoszenie się do biura ZZ (biurowiec, 1 piętro, pokój 133) w celu podpisania nowej deklaracji do 27 kwietnia br. Brak podpisu na nowej deklaracji wyklucza możliwość wypłacenia świadczeń po 1 maja 2017 roku.

Koszt składek na ubezpieczenie pokrywany jest z budżetu Organizacji Związkowej.

Warunki Polisy TUTAJ.

Informacja po spotkaniu z pracodwacą w dniu 14.04.2017r

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!!
Nadal toczą się rozmowy dotyczące tematów po pikietowych w tym ścieżki rozwoju pracowników BSPZ oraz dodatku motywacyjnego, którego wysokość będzie zależeć od stażu pracy. Na chwilę obecną uzdrowiona została sytuacja dotycząca pracowników nowozatrudnionych, którzy po zakończeniu okresu próbnego (jeśli podpisują kolejną umowę o pracę) otrzymają zmianę zaszeregowania o poziom wyżej w tabeli wynagrodzeń.
Po przedstawieniu pracodawcy propozycji dodatku motywacyjnego oraz wskazania źródła jego finansowania strona pracodawcy analizuje możliwości wprowadzenia takiego składnika wynagrodzenia oraz jego wysokość.
Kolejne najbliższe spotkanie odbędzie się 24.04.2017r.