Sekcja przemysłu chemicznego (SPCH)

Tomasz Bartoszek włącz .

11 maja br. podczas posiedzenia Zakładowego Zebrania Delegatów została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia naszej Organizacji Zakładowej do struktur branżowych, tj. do Sekcji Przemysłu Chemicznego (SPCH). W związku z tym 8 czerwca br. delegaci wybiorą przedstawicieli do SPCH. Według obowiązującego klucza wyborczego przyjętego w SPCH przy obecnej liczebności członków naszej Organizacji Zakładowej przysługują nam 3 mandaty.
W strukturach tych zrzeszone są między innymi Organizacje Związkowe z zakładów MICHELIN , GOOD YEAR, ORLEN, GLAXOSMITHKLINE. Przystąpienie do tychże struktur to dla naszej Organizacji nieocenione źródło wiedzy związkowej jak i kolejny obszar czerpania tak cennych praktyk prowadzenia dialogu społecznego z pracodawcą.

Grupowe ubezpieczenie PZU dla członków Organizacji Zakładowej

Tomasz Bartoszek włącz .

 Informujemy, że od maja br. dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” będzie funkcjonować ubezpieczenie grupowe PZU. Oferta jest dedykowana dla członków opłacających regularnie składki, oczywiście nie dotyczy to osób, którym składka członkowska jest potrącana z wynagrodzenia przez pracodawcę. Członków, którzy składkę płacą indywidualnie prosimy o dokonywanie regularnych przelewów ponieważ polisa będzie opłacana ze środków Organizacji Zakładowej pozyskiwanych właśnie ze składek członkowskich. Zatem osoby przystępujące do polisy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Jedyne co muszą zrobić, to wypełnić Deklaracje przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, które można pobrać w pomieszczeniu Organizacji Związkowej (biurowiec I piętro, pokój 133, obecnie naprzeciwko działu TS).

PZUOZ

Negocjacje 2015 – Porozumienie podpisane.

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W dniu 1 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń na rok 2015, w którym ustalono:

Negocjacje 2015 – 30.03.2015r Czy będzie spór zbiorowy?

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

         W dniu 30 marca br. podczas spotkania negocjacyjnego dotyczącego zmian w Regulaminie Wynagradzania nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
W związku powyższym nie wykluczamy złożenia na ręce Pracodawcy pisma z żądaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń a niespełnienie ich spowoduje powstanie sporu zbiorowego na zasadach określonych w powszechnie obwiązujących przepisach prawa.
CZYTAJ WIĘCEJ O SPÓRZE ZBIOROWYM.

Negocjacje 2015 – nadal brak porozumienia…

Tomasz Bartoszek włącz .

           23 marca br. odbyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2015r. Niestety do porozumienia jeszcze nie doszło. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 30.03.2015r. Jednakże strona Pracodawcy zadeklarowała odnieść się do propozycji strony związkowej jeszcze przed tym terminem.
          Stanowisko Pracodawcy przed spotkaniem 30.03.2015 jest dla nas istotne, ponieważ rozmowy powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Nie ukrywamy, że największa różnica zdań jest w temacie dodatku za staż pracy w firmie, jednakże i tu widzimy możliwość osiągnięcia wspólnego stanowiska. Wszystkich prosimy o cierpliwość i opanowanie emocji.