Negocjacje 2015 – Porozumienie podpisane.

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

W dniu 1 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń na rok 2015, w którym ustalono:

Negocjacje 2015 – 30.03.2015r Czy będzie spór zbiorowy?

Tomasz Bartoszek włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

         W dniu 30 marca br. podczas spotkania negocjacyjnego dotyczącego zmian w Regulaminie Wynagradzania nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
W związku powyższym nie wykluczamy złożenia na ręce Pracodawcy pisma z żądaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń a niespełnienie ich spowoduje powstanie sporu zbiorowego na zasadach określonych w powszechnie obwiązujących przepisach prawa.
CZYTAJ WIĘCEJ O SPÓRZE ZBIOROWYM.

Negocjacje 2015 – nadal brak porozumienia…

Tomasz Bartoszek włącz .

           23 marca br. odbyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2015r. Niestety do porozumienia jeszcze nie doszło. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 30.03.2015r. Jednakże strona Pracodawcy zadeklarowała odnieść się do propozycji strony związkowej jeszcze przed tym terminem.
          Stanowisko Pracodawcy przed spotkaniem 30.03.2015 jest dla nas istotne, ponieważ rozmowy powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Nie ukrywamy, że największa różnica zdań jest w temacie dodatku za staż pracy w firmie, jednakże i tu widzimy możliwość osiągnięcia wspólnego stanowiska. Wszystkich prosimy o cierpliwość i opanowanie emocji.

Wyniki ankiety satysfakcji z wynagrodzenia w firmie Bridgestone Poznań.

Tomasz Bartoszek włącz .

W ankiecie wzięło udział ponad 800 osób.

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i zapraszamy do zapoznania się z wynikami TUTAJ.

Ankieta 2015

NEGOCJACJE 2015 - DO POROZUMIENIA DALEKO

Tomasz Bartoszek włącz .

5 marca br., odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne dotyczące zmian w tabeli wynagrodzeń. Pracodawca przedstawił swoją propozycję, która znacznie odbiega od prognoz rynkowych i naszych niewygórowanych oczekiwań. Należy dodać, że dotyczy ona wzrostu wynagrodzeń nierównego dla poszczególnych poziomów. Różnice wzrostu wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi stawkami są kilku procentowe i naszym zdaniem nie do przyjęcia.