Aktualności

Miło nam poinformować, że nasz Zakładowy Spoełeczny Inspektor Pracy - Paweł Marciniak zajął 3 miejsce w konkursie na Najaktywnieszego Społecznego Inspektora Pracy. Gratulujemy koledze i dziękujemy za dotychczasowe działania oraz zaangażowanie w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w Bridgestone Poznań. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym oraz w tej jakże ważnej służbie społecznej. Szczegóły TUTAJ.

Popełnienie nieumyślnie błędu produkcyjnego, nie musi Cię dużo kosztować.

Bridgestone Poznań coraz częściej ma roszczenia odszkodowawcze względem swoich pracowników, którzy popełnili błąd produkcyjny. Zgodnie z art. 114 – 122 Kodeksu Pracy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Wobec powyższego pracodawca ma prawo żądać od pracownika odszkodowania za poniesione straty. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.

Praca w naszej firmie nie należy do lekkich, często są to ciężkie warunki, w wysokich temperaturach, w porze nocnej, dodatkowo obłożone wysokimi normami, od których zależy wysokość naszych wynagrodzeń. Dlatego w takich warunkach nietrudno o błąd produkcyjny. Nasz pracodawca w ostatnich latach miał kilka roszczeń odszkodowawczych, z których największe sięgały kwot 12 000 zł.  Nie życzymy nikomu błędów, ale można się od nich ubezpieczyć.

Jeśli do ubezpieczenia przystąpi minimum 100 osób roczny koszt wyniesie 52zł/osobę (suma gwarancyjna wynosi 15.000 PLN dla każdego ubezpieczonego pracownika). Osoby, które są zainteresowane i chciałyby przystąpić do takiego ubezpieczenia proszone są o przesłanie smsa o treści „TAK UBEZPIECZENIE” pod nr 532 481 286
Jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych ubezpieczenie ruszy jeszcze w tym roku. Szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia są dostępne TUTAJ.

kontrola l4

Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zgłoszeniami napływającymi do nas, że kontrole poprawności wykorzystania L4 budzą u Was wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzania, chcielibyśmy zebrać informacje w tej sprawie. Dlatego, jeśli mieliście taką kontrolę i macie do niej uwagi, prosimy o wypełnienie ankiety TUTAJ i przekazanie jej do Komisji Zakładowej. Zebrane dane pomogą nam zweryfikować, czy kontrole są przeprowadzane zgodnie z zasadami opracowanymi przez ZUS-u TUTAJ.

Koleżanki i koledzy,

W dniu 30 kwietnia 2021 roku zostało zawarte porozumienie płacowe (TUTAJ) na lata 2021-2023.
Dziękujemy wszystkim członkom związku za zaangażowanie i wsparcie.

Pozdrawiamy
Komisja Zakładowa

Koleżanki i Koledzy!!!

27 kwietnia odbyło się spotkanie z pracodawcą dotyczące negocjacji. Podczas spotkania, strona związkowa nadal szukając porozumienia złożyła propozycję, aby wzrost wynagrodzeń podpisać na rok, natomiast na trzy lata uzgodnić kwestię benefitów. W 2021 roku propozycja wzrostu wynagrodzenia, to średnio 3,4%  w przedziale minimum 1,7% do 5,1%. Propozycja nie znalazła akceptacji ze strony pracodawcy. Z kolei od ostatniego spotkania pracodawca nie zmienił swojego stanowiska. Dlatego złożyliśmy pismo do Prezesa (TUTAJ), w którym wzywamy do dalszego wypłacania benefitów, ponieważ pracodawca zgodnie z art.18 Kodeksu Pracy może w dalszym ciągu je wypłacać. Pracodawca wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na spokoju społecznym. Dlatego mamy  nadzieję, że pracodawca  mając na względzie dobro pracowników oraz dobre imię firmy, będzie kontynuował wypłatę dodatków.

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.