Aktualności

Koleżanki i Koledzy.

Pracodawca w dniu 31 marca na spotkaniu z pracownikami ogłosił, iż niepodpisanie porozumienia do końca dnia będzie równoznaczne z końcem wypłacania benefitów i wstrzymaniem podwyżek. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy od pracodawcy zaproszenie na spotkanie w dniu 21 kwietnia godz. 10:30, gdyż na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym w dniu 30 marca br. zawnioskowaliśmy o kontynuację wypłacania benefitów oraz dalsze prowadzenie rozmów dotyczących podwyżek.

W ocenie Organizacji NSZZ „Solidarność” zawarcie nowego porozumienia przez strony dialogu społecznego służy przede wszystkim interesom wszystkich Pracowników Bridgestone Poznań, którzy stanowią największą wartość tej firmy. Dlatego zaproponowaliśmy wcześniejsze dodatkowe dwa terminy w dniu 16 i 19 kwietnia. Oczekujemy, że również pracodawca przychyli się do zaproponowanych przez nas terminów.

Z racji powagi sytuacji ponownie wyjdziemy z propozycją nagrywania lub szczegółowego protokołowania spotkań negocjacyjnych ze względu na rozbieżności jakie wychodziły w komunikatach Pracodawcy.

porownanie propozycji 210412

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do Pana Laurenta Dartoux w sprawie sytuacji w Bridgestone Poznań.

 

“Dear Mr. Adamczak,

 Thank you very much for your letter. We are aware about status of negotiations in our Plant in Poznan, and kindly refer you to local management, that represents the company in those discussions. 

 Health and well-being of our employees is very important to us as expressed very frequently especially over last year and so is sustainability of our business. We trust that an agreement can be signed by both parties in line with recently presented final proposal, as this will give our employees predictable, stabile financial future, will let us to focus on business challenges and will make our company stronger for years to come.

 Based on the signing agreement BSPZ Management will be able to continue to pay the concerned benefits and proposed salary revision for years 2021, 2022 and 2023.

Best Regards,

Gorka Diez
VP Manufacturing EMIA
Bridgestone Europe NV/SA
Bº Urbi S/N
48970 Basauri (Bizkaia), Spain”

Niestety zabrakło w niej odniesienia się do problemu, który opisaliśmy w piśmie (TUTAJ). W związku z tym musimy podjąć kolejne działania, aby utrzymać nasze wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Ankieta oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Was wyraźnie wskazują na utrzymanie naszych postulatów a przede wszystkim: porozumienie na rok, utrzymanie benefitów i wzrost wynagrodzenia z podziałem na część równą i część średnią. Szantażowanie pracowników utratą benefitów i brakiem awansów wprowadziło w naszej fabryce chaos i niepotrzebne zamieszanie.

Działania pracodawcy są nieuczciwe wobec Pracowników!!!

Nie zgadzamy się z takim traktowaniem!!! Dlatego jako pracownicy musimy temu przeciwdziałać
i okazać swoje niezadowolenie!!!
(szczegóły w najbliższym terminie)

Koleżanki i koledzy,

Wiemy, że podchodzili do Was bezpośredni przełożeni, kierownicy a nawet sam dyrektor i pytali po co nosicie opaski, co popieracie - pomimo napisu na opasce „POPIERAM POSTULATY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Teraz Wasi przełożeni podchodzą do Was i wypytują o propozycję pracodawcy - jak Wy to widzicie. Nakłaniają Was do wpisywania się na listy, że akceptujecie propozycje pracodawcy. Niektórzy przełożeni przekraczają pewne granice, oskarżając i zarzucając Związkowi Zawodowemu, że przez niego będą mniej zarabiać. W dniu 31.03.2021r. na spotkaniu online z pracownikami Prezes BSPZ powiedział, „…że są to korzystne warunki dla pracowników, że nie ma tam ani jednego, ani jednego niekorzystnego warunku dla pracowników”. Na podstawie art. 18 Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo przyjmować jednostronne zobowiązanie do określonych świadczeń na rzecz pracowników, jeżeli jest to dla nich bardziej korzystne niż przewidują to przepisy prawa pracy.

Jako związek zawodowy nie blokujemy pracodawcy możliwości dalszego wypłacania benefitów. To strona pracodawcy próbuje obarczyć Organizację Związkową odpowiedzialnością za blokowanie dalszego wypłacania dodatków.

W komunikacie Pan Laurent Dartoux CEO BSEMIA napisał: „…nasza działalność pozostaje pod wpływem światowej pandemii COVID-19 i niepewności z tym związanej. Z tego powodu w grupie Bridgestone EMIA decyzje dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników zostają odroczone do połowy roku 2021…”. Czy decyzja o wstrzymaniu podwyżek powinna dotyczyć benefitów, które funkcjonują od 2018 roku i nie są podwyżką naszych wynagrodzeń? NIE, ponieważ kontynuując je nie podwyższają naszego wynagrodzenia lecz utrzymują je na tym samym poziomie.

Pracodawca chce w ten sposób zmusić Związek do podpisania porozumienia, które zawierałoby mniej korzystne warunki.

Pan Laurent Dartoux CEO BSEMIA napisał również: „Tam gdzie lokalne uwarunkowania prawne narzucają podwyższenie wynagrodzeń będziemy respektować obowiązujące regulacje i umowy.”
Nasze kierownictwo przedstawiło nam to w ten sposób, że w związku z tym, że funkcjonowało u nas porozumienie jako „obowiązujące regulacje i umowy”, mogliśmy kontynuować rozmowy wyłącznie do końca marca br. Pomimo wstrzymania wzrostu wynagrodzeń przez Pana CEO BSEMIA Laurenta Dartoux w Bridgestone Stargard pracownicy bez „obowiązujących regulacji i umów” otrzymali wzrost wynagrodzeń o 3% i zostały im przedłużone benefity na kolejny rok.

Dlatego zastanówmy się, czy przedstawianie pracownikom w takiej narracji sytuacji negocjacyjnej jest uczciwe i zgodne z Kodeksem Postępowania Bridgestone?

W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do Pana Laurenta Dartoux CEO BSEMIA (TUTAJ)

BĄDŹMY SOLIDARNI I ZJEDNOCZMY SIĘ, ABY ZBUDOWAĆ SIŁĘ,
KTÓRA POMOŻE NAM ZREALIZOWAĆ NASZ CEL ! ! !

Czy pracodawca może przyznać pracownikowi wynagrodzenie większe niż wynikające z obowiązujących przepisów płacowych?

Zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo przyjmować jednostronne zobowiązanie do określonych świadczeń na rzecz pracowników, jeżeli jest to dla nich bardziej korzystne niż przewidują to przepisy prawa pracy.

W orzecznictwie sądowym oraz w poglądach doktryny prawa pracy niejednokrotnie było prezentowane stanowisko, iż źródłem uprawnień pracowników w zakresie indywidualnych stosunków pracy mogą być nie tylko przepisy prawa pracy, ale również jednostronne zobowiązania pracodawcy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy m.in. w orzeczeniu z 12 lutego 2004 r. (I PK 349/2003), przywołując zresztą pogląd wyrażony w Komentarzu do Kodeksu pracy autorstwa J.Iwulskiego i W.Sanetry. W wyroku z 20 czerwca 2001 r. (I PKN 511/00, OSNP 2003/9/18), Sąd Najwyższy stwierdził, że zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca może indywidualnym aktem prawnym przyznać pracownikowi wynagrodzenie w rozmiarze większym, niż wynikający z obowiązujących przepisów płacowych.

 

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.