Pisma do pracowników

10% ZNIŻKI W PZU I WIELE INNYCH RABATÓW

włącz .

Koleżanki i Koledzy,

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Grupy PZU Joanny Ratajczak w realizację projektu, po długich negocjacjach, 28 czerwca br., Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. podpisali porozumienie, dzięki któremu członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność".

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

Informacja po spotkaniu z Pracodawcą w dniu 19.06.2019

włącz .

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej z pracodawcą.
Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące:

Realizacji wykonania planu w miesiącach maj i czerwiec.

Wykonanie planu w 100% w miesiącach gdy temperatura na dworze przekracza ponad 30⁰C jest bardzo ciężkie i wymagające dużego wysiłku wszystkich pracowników. Niestety, pomimo dużego zaangażowania wynik za maj był słaby, a w czerwcu jest jeszcze gorzej.
Zapytaliśmy kierownictwo co było i jest powodem braku realizacji planu? W odpowiedzi otrzymaliśmy serię danych i wykresów wskazujących na problemy z materiałami, maszynami oraz informację, że wysoka absencja ma duży wpływ na realizację planu. Dodatkowo plan został ścięty o 20tyś. ale pomimo tego nadal wynik jest daleki od celu.
Szef produkcji  twierdzi, że słaby wynik jest spowodowany wieloma przyczynami na różnych wydziałach, a dokładnych informacji udzielą liderzy komórek, gdyż jak twierdzi, są oni dobrze zorientowani.

Obniżania operatorom premii 20% w czerwcu.

Piknik Solidarności - 2019

włącz .

Informujemy, że ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie w latach ubiegłych, w tym roku piknik Solidarności nie odbędzie się. Niemniej w przyszłym roku NSZZ „Solidarność” będzie obchodzić 40-lecie istnienia, a nasza Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań będzie obchodzić 10 rocznicę. Już w tej chwili Komisja Zakładowa wraz z delegatami zastanawiają się nad formą uczczenia tych jubileuszy. Jak tylko szczegóły będą nam znane poinformujemy Was o nich.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

SIP - zadania, prawa i obowiązki. Wywiad z Pawłem Marciniakiem w Radio Poznań

włącz .

Społeczni Inspektorzy Pracy - ich zadania, prawa i obowiązki. Dlaczego praca SIP - owców jest tak ważna i potrzebna?
Jacek Kosiak z Radio Poznań rozmawia z Jackiem Strzyżewskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu oraz z społecznymi inspektorami Zbigniewem Zawitowskim z Politechniki Poznańskiej oraz Pawłem Marciniakiem z Bridgestone Poznań.
Cały wywiad TUTAJ.

Zmiana ubezpieczyciela

włącz .

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że polisa ubezpieczeniowa PZU dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań wygasa z dniem 30.06.2019r.

Komisja Zakładowa podpisała umowę z firmą AVIVA, która będzie obsługiwała polisę od 1 lipca 2019 roku. Członkowie, którzy podpiszą deklaracje do 10 czerwca 2019roku będą mieli zachowaną ciągłość ubezpieczenia i nie będą objęci karencją u nowego ubezpieczyciela.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do wypełnienia deklaracji i złożenia jej w biurze związkowym do 10 czerwca 2019r. Deklaracje można otrzymać od delegatów na swoich wydziałach (lista TUTAJ) lub bezpośrednio w biurze Organizacji biurowiec I piętro pokój 133. 
Szczegóły i warunki ubezpieczenia TUTAJ.