Koleżanki i Koledzy,

w dniu 17 listopada 2020r. spotkaliśmy się z Pracodawcą.
Na spotkaniu Pracodawca przedstawił swoją propozycję nowego porozumienia na najbliższe trzy lata. Odniósł się również do sytuacji na rynku wynagrodzeń i przedstawił plany produkcyjne na lata 2021-2023. Większośc swoich propozycji opisał w biuletynie nr 144. Następne spotkanie jest zaplanowane na 30.11.2020r, do tego czasu przeanalizujemy propozycję Pracodawcy i porównamy ją z naszymi postulatami TUTAJ.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa