KOLEŻANKI I KOLEDZY!!!

W związku z komunikatem pracodawcy dotyczącym konieczności podpisania zmiany w Regulaminie Pracy, aby nadal mógł funkcjonować system 12h i jego narracją, że to Związek Zawodowy (ZZ) nie chce się zgodzić na podpisanie tej zmiany, chcemy przedstawić krok po kroku nasze działania w tej sprawie. Przede wszystkim takie przedstawienie obecnej sytuacji jest naszym zdaniem nieuczciwe i wprowadza niepokój wśród pracowników. Pokazuje to w jakim stylu pracodawca chce prowadzić rozmowy.

Mamy świadomość, że kończy się porozumieniem i zapewniamy, że postulatem ZZ (żądaniem jak nazywa to pracodawca) jest przedłużenie możliwości pracy w systemie 12h na kolejny czas (POSTULATY ZWIĄZKU):

 • 28 sierpnia 2020r.
  Pismo pracodawcy z propozycją rozpoczęcia rozmów w dniu 30.11.2020r. (TUTAJ)
 • 5 października 2020r.
  Pismo ZZ (TUTAJ) w sprawie rozpoczęcia rozmów wcześniej niż wskazał na to pracodawca: „…W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 28 sierpnia 2020 roku, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż termin rozpoczęcia rozmów, który Pan zaproponował jest naszym zdaniem zbyt odległy. Mianowicie kończące się porozumienie oprócz benefitów obejmuje również wiele innych założeń, między innymi takich jak kryteria premii 20% czy system pracy 12h. Zwłaszcza w tych ostatnich elementach, bardzo ważne będzie, aby porozumienie zostało zawarte w jak najszybszym terminie.”
 • 19 października 2020r. pismo do pracodawcy w sprawie przyspieszenia rozmów negocjacyjnych (TUTAJ)
 • 23 października 2020r. odpowiedź pracodawcy na pismo z 5 i 19 października 2020r (TUTAJ).
 • 27 październik 2020r. spotkanie z pracodawcą. Ponownie podkreśliliśmy, iż termin rozpoczęcia rozmów negocjacyjnych jest zbyt odległy, a część benefitów i system 12h kończy się 31 grudnia 2020r.
 • 17 listopada 2020r. spotkanie z pracodawcą. Na spotkaniu pracodawca przedstawia i argumentuje swoje postulaty po czym kończy jednogodzinne spotkanie, nie umożliwiając stronie ZZ zadawania pytań. Pytań jak wiadomo mieliśmy sporo, między innymi ze względu na przedstawiony postulat zmiany nowego systemu awansów z T na EO.
 • 30 listopada 2020r. spotkanie z pracodawcą. Związek przedstawia i argumentuje swoje propozycje. Po tym spotkaniu pracodawca wysyła komunikat do pracowników, w którym zarzuca stronie związkowej braku odniesienia się do jego propozycji i nazywa postulaty związku - "żądaniami", a swoje propozycje - "postulatami". Uważamy, że jako strona w negocjacjach również mieliśmy prawo i obowiązek przedstawienia oraz uzasadnienia swoich postulatów. Zaznaczyć należy, że pracodawca nie odniósł się do Naszych postulatów, przedstawiając jedynie swoje.
 • 11 grudnia 2020r. spotkanie z pracodawcą. Pracodawca oczekuje od nas podpisania zmiany w Regulaminie Pracy dotyczącej systemu 12h. Niestety ku naszemu zdziwieniu nie proponuje zmian do porozumienia dotyczących dodatków do transportu oraz do pracy w soboty, które również kończą się 31 grudnia 2020r. Pracodawca tłumaczył, że jest to inna paczka propozycji – finansowa.

Jako związek zaznaczyliśmy, że naszym postulatem jest system 12h i na pewno podejdziemy do tego tematu na kolejnym spotkaniu. Zwróciliśmy uwagę pracodawcy, że takie zachowanie jest nie fair względem wszystkich pracowników, iż pracodawca najpierw w piśmie z 23 października napisał, że porozumienie jest ważne do 28 marca 2021r. a teraz wybiórczo, pod presją czasu chce podpisania na szybko Regulaminu Pracy ale wyłącznie ze zmianą o systemie 12h nie uwzględniając dodatku sobotniego i transportowego.

Sami oceńcie, kto wprowadza zamieszanie. Oceńcie również to, jakie podejście ma pracodawca do swoich pracowników. Chce wprowadzić system 12h bez dodatku sobotniego (192zł/m-c) i transportowego (100-350zł/m-c) choć wszystko kończy się równo 31 grudnia 2020r. Chcemy Was zapewnić, że nie zamierzamy jako reprezentacja pracowników sprzeciwiać się woli tych, którzy chcą pracować w systemie równoważnym 12h. Jednak pracodawcy zależy tylko na wpisaniu w regulamin tej zmiany na czas nieokreślony argumentując, że taką potrzebę zgłaszają pracownicy. Natomiast, gdy powiedzieliśmy, że ci sami pracownicy zgłaszają potrzebę wzrostu wynagrodzenia oraz awansu a także, aby zostały utrzymane dodatki (miedzy innymi: transportowy i za sobotę), to okazuje się, że uzgodnimy to w porozumieniu na czas określony. Tak więc APELUJEMY DO WAS nie dajcie się zmanipulować nieprawdziwymi i wybiórczymi informacjami/komunikatami. Takie dezinformacje płynące od pracodawcy mają na celu Nas podzielić i przelać Wasze niezadowolenie na Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań, której przedstawiciele reprezentują Wasze oczekiwania podczas negocjacji. Nawiązując do ostatniego akapitu w komunikacie pracodawcy z 16 grudnia 2020 roku, gdzie jest ten dowód dobrej woli pracodawcy do prowadzenia konstruktywnego dialogu?

Mamy nadzieję, że to nas tylko wzmocni i będziemy jeszcze skuteczniej mogli zadbać o swoje interesy. Liczymy na Wasze wsparcie, bo Związek Zawodowy to jego wszyscy członkowie – członkowie, a nie sympatycy.

ZE ZWIĄZKOWYM POZDROWIENIEM

Komisja Zakładowa!!!