Aktualności

W dniu 8 kwietnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie między Bridgestone Poznań Sp. z o.o. a Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w temacie wzrostu wynagrodzeń.

Strony uzgodniły i wzajemnie zaakceptowały wysokość podwyżek na rok 2016 i 2017.

Porozumienie spowoduje zmianę załączników do Regulaminu Wynagradzania w zakresie tabel stawek dla operatorów oraz techników.

Obie strony potwierdziły, że w roku 2016 firma zagwarantuje 1,6% budżetu wynagrodzeń na podwyżki związane z awansami wynikającymi ze zwiększenia umiejętności pracowników.

Szczegółowe uzgodnienia zawarte są w Porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu TUTAJ.

Koleżanki i koledzy!!!

         W związku z zaistnieniem sporu zbiorowego chcemy po krótce zapoznać Was z przebiegiem dotychczasowego procesu negocjacji.

          Spotkania rozpoczęliśmy w styczniu w celu przeanalizowania minionego roku pod względem spełnienia oczekiwań odnośnie wypłacanego w 2015 roku dodatku stażowo-motywacyjnego. W świetle przedstawionych przez pracodawcę danych wynika, że dodatek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań (porównując rok do roku 2014/2015 w okresie czerwiec – sierpień) ponieważ absencja wzrosła trzykrotnie, między innymi u pracowników z kilkunastoletnim stażem.

          Koleżanki i koledzy, w dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie rokowań, które zakończyło się niepowodzeniem. Strona Związkowa chcąc wykazać chęć dojścia do porozumienia zmieniła swoją ostatnią propozycję i zaproponowała wzrost wynagrodzenia w wysokości 4,5% od 1 kwietnia 2016 roku oraz 3,35% od 1 kwietnia 2017 roku przy jednoczesnym usunięciu zapisu w Regulaminie Wynagradzania dotyczącego niewypłacenia premii RS za wykorzystanie UŻ.

          Natomiast propozycja pracodawcy podwyższenia wynagrodzenia na najbliższe dwa lata, została mocno rozciągnięta w czasie i w sumie miała dać gwarantowane 7,1% w tabeli wynagrodzeń plus 0,4% uwarunkowane konwersją kosztów.

          Strony odrzuciły wzajemnie swoje propozycje i w najbliższym czasie sporządzony zostanie protokół rozbieżności. W związku z tym przechodzimy do etapu mediacji, co daje możliwość przeprowadzania akcji protestacyjnych. Pamiętajmy jednak, że mimo możliwości przesunięcia podwyżki w czasie może dać to korzystny wzrost wynagrodzeń a w rezultacie większą podwyżkę na kolejne lata.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-organizacyjne dotyczące tegorocznych negocjacji płacowych.

Spotkania odbędą się w dniach:
16.03.2016 (środa)
21.03.2016 (poniedziałek)

START godzina 17:30 w następujących lokalizacjach:

Poznań Restauracja „Maltańska” ul. Warszawska 25, Poznań
Jarocin Restauracja „Klubowa”, os. T. Kościuszki 3, Jarocin
Gniezno Klub MŁYN, ul. Roosevelta 50, Gniezno

          W dniu 11.03.2016, odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Co do wysokości budżetu była zgoda, jednak rozbieżność w dystrybucji pieniędzy jest nie do zaakceptowania. Strona związkowa stoi na stanowisku podwyżki stawki o 4,8% dla wszystkich a pracodawca proponuje 3,35% i premię za koszty na poziomie 6,3 euro/oponę. W naszym wynagrodzeniu premie stanowią 33% wynagrodzenia przez co jesteśmy w czołówce krajowej jeżeli chodzi o udział premii do stałych składników wynagrodzenia! Wprowadzanie kolejnej premii jest niedopuszczalne, bo pamiętajmy, że jej wcale nie musimy dostać!!! Pracodawca zasłania się długofalową polityką i pięcioletnim budżetem bez przytoczenia jakichkolwiek konkretów. Przypominamy, że jako pracownicy chcemy być tylko docenieni, nie żądamy nie wiadomo czego! Mówimy o tych samych pieniądzach, jednak bez kolejnej premii!!

Nie sugerujcie się stwierdzeniami z biuletynu pracodawcy o „wstrzymaniu w zmianach wynagrodzeń”! To jest manipulacja! Walczymy tylko o to co nam się należy! Jeżeli pracodawca usilnie stoi na stanowisku, że podwyżka ma się składać z kolejnej premii, może nasuwać wniosek, że nie chce nam jej wypłacić!! To MY jesteśmy siłą napędową korporacji w Europie! To MY uzyskujemy największy zysk! I to MY powinniśmy zostać za to wynagrodzeni!

Gdyby pracodawca powtórzył incydent z aneksami do umów o pracę jak to miało miejsce w 2013r oczywiście możecie podpisywać jednakże warto się zawsze zastanowić. I do takiego zastanowienia się macie pełne prawo.

Pokażmy jedność i siłę!

"Jestem przekonany, że firma, która chce tylko przynosić zyski,Nigdy się nie rozwinie, a firma, która pomaga się rozwinąć swojemu Krajowi i społeczeństwu, zawsze będzie takie zyski przynosić."
(Shojiro Ishibashi, założyciel)

 

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.