Aktualności

          W dniu 07.03.2016r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne. Niestety nie zapadły jeszcze żadne wiążące ustalenia. Strona pracodawcy zostawia niewielkie pole do rozmów, ograniczające się praktycznie do utworzenia kolejnej premii. Pomimo naszych argumentów i wątpliwości co do doboru firm biorących udział w wycenie stanowisk z którymi My jesteśmy porównywani, pracodawca stoi na stanowisku, że podwyżka do godziny nie podlega negocjacji, gdyż jest adekwatna a nawet wyższa niż proponują firmy okoliczne. Mając zdecydowanie inne dane, nie zgadzamy się z takim stanowiskiem. Kolejny etap rozmów zaplanowaliśmy na 11.03.2016r.

Koleżanki i koledzy!!!

        Rozpoczęły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2016r. Pierwsze spotkanie odbyło się 10.02.2016r. na którym pracodawca przedstawił pozycję naszych wynagrodzeń względem innych firm na rynku wielkopolskim według firmy Mercer. Organizacja przedstawiła swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń w 2016r. biorąc w szczególności pod uwagę prognozowany wzrost wynagrodzeń, wzrost wynagrodzenia minimalnego (utrzymanie dystansu) a także przesunięcie budżetu z dodatku stażowego do stawki godzinowej.

         Kolejne spotkanie odbyło się 16.02.2016r. Pracodawca przedstawił swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń oraz wykorzystanie budżetu z dodatku stażowego. Organizacja Zakładowa odniosła się do danych firmy Mercer przedstawionych na spotkaniu w dniu 10.02.2016r. Mianowicie z informacji jakie posiadamy z firm produkcyjnych w naszym regionie, pracownicy zarabiają znacznie więcej niż wynika to z raportu firmy Mercer. Niestety na tym poziomie rozmów do porozumienia nie doszło. Warunki jakie zaproponował pracodawca nie są na tą chwilę do zaakceptowania. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na 26.02.2016r.

          Pierwszego grudnia odbyło się spotkanie pomiędzy Związkiem Zawodowym a Pracodawcą w sprawie dodatku stażowego. Strona pracodawcy przedstawiła wykresy absencji chorobowych, za rok bieżący, które są główną podstawą wypłacania tego dodatku. Podkreśliliśmy, że dla nas stanowi on formę docenienia wieloletniego zaangażowania i doświadczenia pracowników a nie jest kolejną odsłoną premii obecnościowej. Rozmowy nie zostały zakończone, więc póki co nie można mówić o jakimkolwiek rozwiązaniu. Czekamy na kolejne spotkanie. O wynikach rozmów będziemy Was informowali na bieżąco.

          Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana na początku sierpnia przez Prezydenta RP. Zmiany, ogłoszone w zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw, zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016.

Piknik Solidarności odbędzie się o godz. 15:00 25 lipca 2015r. (sobota) na polu piknikowym Malta Events. Rezerwujcie swój czas na ten dzień. Chętnych do udziału w pikniku zapraszamy do wpisania się na listach u Delegatów i Komisji Zakładowej. Tak jak co roku będzie zorganizowany transport autobusami z Jarocina, Gniezna, Wągrowca i Trzemeszna.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów TUTAJ. Mapka dojazdu TUTAJ.

Podkategorie

Zawiera pisma Związku do Bridgestone Poznań
Zawiera pisma Komisji Zakładowej do Pracowników BSPZ

Ważne informacje

Przekaż 1% podatku dochodowego na chore dzieci.