Solidarność w Bridgestone Poznań

PROFITY

Koleżanki i Koledzy,

W związku z dużym zainteresowaniem ubezpieczeniem NNW dla dzieci, jako Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań, zwróciliśmy się do brokera ubezpieczeniowego – mBroker NET, który porównał oferty kilku firm ubezpieczeniowych. Z pośród tych ofert najbardziej korzystne warunki ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące ochroną dzieci przedstawiła Compensa TU S.A. VIG. Oferowane ubezpieczenie może  zastąpić ubezpieczenie NNW oferowane Państwa dzieciom w placówkach oświatowych, ale może być także dla Państwa dzieci dodatkowym zabezpieczeniem przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Poniższe ubezpieczenie można zawrzeć w kilka minut, bez wychodzenia z domu!!!
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia i płatność odbywa się online.

 

Silne strony oferty:

 • Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia.
 • Dużą zaletą oferty COMPENSY jest zawarcie ubezpieczenia bez wychodzenia z domu, tj. poprzez platformę internetową https://szkola.compensa.pl/

Poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące wynegocjowanych warunków ubezpieczenia.

Zdarzenie

Wariant
A

Wariant
B

Wariant
C

Wariant
D

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW)

45 000 zł

65 000 zł

85 000 zł

100 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru

10 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

50 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (100% uszczerbku)*

30 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

Za 1% orzeczonego uszczerbku (uszczerbki do 10%)*

300 zł

400 zł

400 zł

400 zł

Za 1% orzeczonego uszczerbku (uszczerbki powyżej 10%)*

300 zł

400 zł

600 zł

1000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru (100% uszczerbku)

20 000 zł

35 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia (1 raz w okresie ubezpieczenia, wymagane leczenie ambulatoryjne)

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu (1 raz w okresie ubezpieczenia, wymagana dokumentacja medyczna)

150 zł

150 zł

150 zł

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

9 000 zł

10 000 zł

12 500 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią dziecka Ubezpieczonego wskutek NW

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

3 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

8 000 zł

Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW (pobyt musi trwać nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych)

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

3 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

8 000 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego

3 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

8 000 zł

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - limit 2 000 zł (pobyt musi trwać nieprzerwanie co najmniej 5 dni)

35 zł/dzień

35 zł/dzień

35 zł/dzień

35 zł/dzień

Klauzula nr 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

2 zgłoszenia

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

1 zgłoszenie

SKŁADKA roczna za każde dziecko

50 zł

75 zł

100 zł

145 zł

* szczegółowa tabela określający procentowy uszczerbek na zdrowiu znajduje się w treści OWU

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia w wariancie A, B, C, D, mogą przystąpić wszystkie dzieci i wnuki pracowników w wieku do 20 roku życia (zarówno uczące się jak i nie uczące się), Do wariantu D mogą również przystąpić dzieci w wieku od 21 roku życia do 26 lat, przy czym każde dziecko może być ubezpieczone tylko raz wyłącznie w jednym wariancie ubezpieczenia.

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia odbywa się przez stronę internetową pod adresem: https://szkola.compensa.pl/
Na stronie należy podać hasło:
846974 dla dzieci do 20-go roku życia,
863528 dla dzieci od 21 - 26 lat
  

 

 

Jak zapłacić za ubezpieczenie?

Składka ubezpieczeniowa płatna jest bezpośrednio na konto COMPENSY TU S.A. VIG na końcu zgłoszenia przez stronę internetową: https://szkola.compensa.pl/ (płatność BLIK, przelewem online, kartą debetową lub kredytową, za pomocą Google Pay).

Od kiedy będzie działać ubezpieczenie?

Do ubezpieczenia można się zapisywać do 30.10.2021. Ubezpieczenie będzie działać od:

- 01.09.2021 do 31.08.2022 dla dzieci w wieku do 20 lat.
- 01.10.2021 do 30.09.2022 dla dzieci wieku od 21-26 roku życia.

 W jaki sposób zgłosić ewentualną szkodę?

 • Przygotuj następujące informacje:
  • - dane Twojej polisy ubezpieczeniowej
  • - dane uczestników zdarzenia
  • - dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia
 • Zgłoś szkodę za pomocą:
  • - Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę w każdej chwili. https://zgloszenie.compensa.pl/
  • - Infolinii Compensa Kontakt pod nr telefonu: 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00).
  • - Drukowanego formularza zgłoszenia szkody. Wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl oraz w zakładce „Niezbędne dokumenty”) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Po przyjęciu zgłoszenia, otrzymasz SMS z danymi Twojego likwidatora szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

W sytuacjach nieopisanych w niniejszej ulotce mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V 184 zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A VIG Uchwałą nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 r.

Treść warunków jest dostępna na stronie https://szkola.compensa.pl/ (zakładka „Niezbędne dokumenty”, a także na ekranie poprzedzającym wybór płatności – „Oświadczenie o doręczeniu OWU” - przycisk „PRZECZYTAJ”)

Pobierz ulotkę w PDF.