Pisma

DO PRACODAWCY - DO PRACOWNIKÓW - W SĄDZIE

Koleżanki i Koledzy,

Z informacji od Was wynika, że nie zgadzacie się z przedstawionym stanowiskiem pracodawcy w komunikacie z dnia 10 listopada. W swoim stanowisku pracodawca podważył słuszność naszych postulatów. Niestety Pracodawca nie odniósł się do tematu wzrostu wynagrodzeń dla części pracowników, który również poruszyliśmy na spotkaniu w dniu 9 listopada.

Zebrane przez delegatów dane pokazują, że podwyżki w październiku otrzymali niektórzy magazynierzy, operatorzy, liderzy oraz pracownicy dzienni. Wzrost wynagrodzeń dotyczył głównie pracowników z niedużym stażem pracy. Takim działaniem pracodawca podzielił pracowników. Według wielu pracowników pracodawca nie chce doceniać wiedzy i doświadczenia. Zwłaszcza teraz gdy w naszym kraju jest duży wzrost cen (również cen opon) takie podejście jest niezrozumiałe.  

Koleżanki i Koledzy,

W środę 27.10.2021 roku o godzinie 15:30 przed firmą Bridgestone Poznań odbędzie się pikieta. Pokażemy swoje niezadowolenie ze sposobu zarządzania oraz traktowania Pracowników.

Zapraszamy wszystkie osoby, które są niezadowolone z obecnej sytuacji w Bridgestone Poznań do udziału w manifestacji. Pokażmy pracodawcy ilu Pracowników jest niezadowolonych.

Od maja br. nie możemy zrealizować planu przez co nasze premie są dużo niższe. Pracodawca nie chce odejmować od planu przyczyn zewnętrznych, na które pracownicy nie mają żadnego wpływu.

Dodatkowo bezprawne wstrzymywanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, włamywanie się podczas kontroli L4 na teren posesji pracowników oraz nadużywanie monitoringu jest skandaliczne.

Jeszcze kilka lat temu wszelkie postoje z powodu większych awarii maszyn czy też inne większe problemy były uwzględniane odliczane od planu fabryki.

Niestety nowa polityka doprowadziła do tego, że m.in. postoje wynikające z braku części zamiennych czy problemy z firmą zewnętrzną, skutkują pomniejszeniem naszych premii.

Premia co do zasady ma motywować ale jeśli wiemy, że nie mamy na nią wpływu to niestety nie spełnia swojego zadania. Prowadziliśmy rozmowy z pracodawcą przy stole lecz nie przynosiły one skutku. Dlatego jesteśmy zmuszeni do podjęcia bardziej radykalnych kroków.

To jest właśnie ten moment, aby pokazać SOLIDARNOŚĆ PRACOWNIKÓW!!!

Wszystkich uczestników prosimy o zakrycie maseczką ust i nosa oraz zachowanie 1,5 metrowego dystansu.

W dniu 28.09.2018r. został podpisany aneks do porozumienia kończącego spór zbiorowy z dnia 28.03.2018r. Zostały w nim zawarte kwestie takie jak kryteria przyznawania dodatku transportowego, dodatku za pracę w sobotę oraz przyznania dodatku rocznego dla osób, które w trakcie obowiązywania porozumienia przejdą na emeryturę lub rentę.

Odnośnie dodatku transportowego organizacja związkowa zaproponowała alternatywny sposób obliczania odległości, jednakże strona pracodawcy podtrzymała swoją propozycję zapisu pierwotnego czyli odległość w promieniach do 20km, do 60km i powyżej 60km.