Pisma

DO PRACODAWCY - DO PRACOWNIKÓW - W SĄDZIE

W pozwie, który złożył w 2011 r. Marcin Steinke domagał się dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach z powodu przekroczenia normy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Tygodniowa norma czasu pracy ma podwójny charakter: oznacza zarówno przeciętnie 40 godzin, jak i przeciętnie 5 dni w tygodniu, z czym wiąże się obowiązek pracodawcy ustalenia przeciętnie 2 dni wolnych od pracy w poszczególnych tygodniach. Jeżeli więc pracodawca nakazuje pracownikowi pracować w ten sposób, że liczba dni pracy była większa, niż 5, to powstają w ten sposób godziny nadliczbowe, za które należy zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkami w wysokości 100%, nawet, jeśli liczba samych godzin pracy nie przekroczyła średnio 40 na tydzień.

          Dawno nie pisaliśmy o sprawie tzw. „grafiku”. Z jednej strony nie chcieliśmy przekazywać Wam niepotwierdzonych, opartych na domniemaniach informacji, z drugiej fakty jakie mieliśmy powiedzmy szczerze nie napawały optymizmem. Na pewno już czas w jakim toczy się sprawa jest trudny do zaakceptowania (15 m-cy), lecz przyspieszenie procesu  niestety nie jest w naszej gestii. Sam wyrok (niekorzystny) pierwszej instancji dał nam do zrozumienia, że sprawa nie zakończy się łatwo, szybko i przyjemnie. Ale jak pokazuję życie , nie takie mury  jesteśmy w stanie pokonać. Zdarzenia jakie miały miejsce w tzw. międzyczasie również nie wróżyły świetlanej przyszłości. Jak już wielu z Was słyszało problemy powstały z momentem złożenia apelacji w Sądzie drugiej instancji.

W dniu 09.11.11 pełnomocnik Marcina Steinke złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald-Jeżyce.O terminie rozprawy powiadomimy w osobnym komunikacie zaraz po otrzymaniu zawiadomienia z sądu.

          24.02.2012 mogliśmy przeczytać informację jaka pojawiła się na mistrzówkach w naszej firmie:

          "Otrzymaliśmy informację, że w dniu 20 lutego b.r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy Wydział VI Pracy w Poznaniu (2-ga instancja) odrzucił apelację z powództwa naszego pracownika w sprawie o zapłatę godzin nadliczbowych z tytułu dnia wolnego (tzw. sprawa nieprawidłowego kalendarza pracy)."

Chcielibyśmy wyjaśnić kilka niejasności, które wyniknęły z tej informacji.

W dniu 27 września 2011r odbyło się ogłoszenie wyroku przed Sądem Rejonowym w Poznaniu w sprawie o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za lata 2008-2010. Sąd tej instancji oddalił pozew, nie zgadzając się z interpretacją doby pracowniczej Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Sądu Okręgowego w Łodzi.

W ciągu siedmiu dni będzie złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Poznaniu o pisemne uzasadnienie wyroku, po czym zostanie złożona apeleacja do Sądu wyższej instancji.