Wynik ankiety dotyczącej alternatywnych kalendarzy.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety dotyczącej alternatywnych kalendarzy. Wyniki TUTAJ.

Wyniki po I etapie wyborów na SIP 2018

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 08.10.2018r. zakończył się I etap wyborów w wyniku, których Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych zostali wybrani:

Spotkanie z pracodawcą odnośnie propozycji alternatywnych kalendarzy

włącz .

          Organizacja związkowa została zaproszona do udziału w pracach nad alternatywnymi kalendarzami pracy. W dniu 04.10.2018r. odbyło się spotkanie grupy roboczej w tej sprawie. Z naszej strony została ponownie przedstawiona propozycja kalendarza 3-zmianowego 5-cio brygadowego. Pracodawca na chwilę obecną odrzucił ją, zwracając uwagę na wyższe koszty tego systemu. Pracodawca przedstawił zaproponowane przez firmę Dehora alternatywne kalendarze pracy lecz wszystkie opierały się o system 3-zmianowy 4-brygadowy, w którym obecnie pracujemy. System ten jest wpisany w pkt. 4.5 Regulaminu pracy Bridgestone Poznań.
Pracodawca w zakresie takich zmian nie musi mieć zgody organizacji gdyż tylko kalendarz/grafik uległby zmianie, a nie system pracy. Ze swojej strony zaoferowaliśmy pracodawcy formę konsultacji społecznej w dalszej części prac nad tymi kalendarzami (np. pomoc w przeprowadzeniu referendum). Jesteśmy gotowi podjąć rozmowy nad realnymi zmianami systemu pracy w naszej fabryce, które uwzględniłyby faktyczne potrzeby pracowników.

Komunikat w sprawie dodatku za sobotę i transportowego

włącz .

W dniu 28.09.2018r. został podpisany aneks do porozumienia kończącego spór zbiorowy z dnia 28.03.2018r. Zostały w nim zawarte kwestie takie jak kryteria przyznawania dodatku transportowego, dodatku za pracę w sobotę oraz przyznania dodatku rocznego dla osób, które w trakcie obowiązywania porozumienia przejdą na emeryturę lub rentę.

Odnośnie dodatku transportowego organizacja związkowa zaproponowała alternatywny sposób obliczania odległości, jednakże strona pracodawcy podtrzymała swoją propozycję zapisu pierwotnego czyli odległość w promieniach do 20km, do 60km i powyżej 60km.

Kandydaci na wybory SIP 2018

włącz .

Kandydaci na Społecznych Inspektorów Pracy

Kandydaci na Grupowych SIP
Dział Brygada Imię Nazwisko
CIĘCIE I DRUTÓWKA A Sławomir  Pawlak
KONFEKCJA 1 A Przemysław Mieszczak
KONFEKCJA 2 A Daniel Antoszak
KONTROLA KOŃCOWA A Tomasz Hejduk
WALCOWNIA I LABORATORIUM A Sławomir  Nowak
WULKANIZACJA A Jarosław Jałoszyński
WYTŁACZANIE A Dariusz Skolarczyk
KONFEKCJA 1 B Przemysław Tonn
KONFEKCJA 2 B Remigiusz Jagła
KONTROLA KOŃCOWA B Józef Gałczyński
CIĘCIE I DRUTÓWKA C Tomasz Wenski
KONFEKCJA 1 C Marek Górski
KONTROLA KOŃCOWA C Krzysztof Sieczka
WALCOWNIA I LABORATORIUM C Łukasz Stańczyk
WULKANIZACJA C Paweł Musielak
WYTŁACZANIE C Wojciech Szarek
CIĘCIE I DRUTÓWKA D Filip Perski
KONFEKCJA 1 D Dawid Jasiński
KONFEKCJA 2 D Krzysztof Polcyn
KONTROLA KOŃCOWA D Zbigniew Wojtaszak
MAGAZYN/LOGISTYKA D Michał Walenciak
WALCOWNIA I LABORATORIUM D Paweł Gruszczyński
WULKANIZACJA D Paweł Marciniak
WYTŁACZANIE D Jakub Radziszewski
MAGAZYN/LOGISTYKA II Łukasz Pawela
MAGAZYN/LOGISTYKA III Robert Pogorzelski

                                       Kandydaci na Wydziałowych SIP
Dział Brygada Imię Nazwisko
MTN, HR, TS, QA, LSCM, Planing, IE, Purchasing      D Zbigniew Lawrenc
MTN, HR, TS, QA, LSCM, Planing, IE, Purchasing      E Hubert Kropaczewski
MTN, HR, TS, QA, LSCM, Planing, IE, Purchasing      E Jakub Błaszczyk
MTN, HR, TS, QA, LSCM, Planing, IE, Purchasing      E Ryszard Wąsowicz