KONTAKT

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

Zbigniew Adamczak
Przewodniczący Komisji Zakładowej
  516-104-453
Tomasz Bartoszek
Z-ca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Zakładowej
  516-104-475
Paweł Barłóg
Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji Zakładowej

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

 • Paweł Marciniak
 • Paweł Musielak
 • Tomasz Wenski
    795-545-226
  Telefon wyłącznie dla PKZP
 • Piotr Woźniak

KOMISJA REWIZYJNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

 • Jakub Błaszczyk
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Bartosz Ciesielski
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Artur Kukliński
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jakub Radziszewski
  Członek Komisji Rewizyjnej

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELAGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (WZD KSPCH)

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Hubert Kropaczewski

Paweł Marciniak

Delegaci WZD

Lp. Imię Nazwisko Wydział Brygada Adres email
1 Wojciech Abramkiewicz Wulkanizacja D .
2 Zbigniew Adamczak Wytłaczanie E .
3 Daniel Antoszak Konfekcja 2 A .
4 Paweł Barłóg Wytłaczanie C .
5 Tomasz Bartoszek Wytłaczanie E .
6 Jakub Błaszczyk Utrzymanie Ruchu E .
7 Bartosz Ciesielski Wytłaczanie A .
8 Jacek Cieślak Walcownia C .
9 Marek Górski Konfekcja 1 C .
10 Paweł Gruszczyński Walcownia D .
11 Przemysław Jabłoński Magazyn Opon I .
12 Remigiusz Jagła Konfekcja 2 B .
13 Jarosław Jałoszyński Wulkanizacja A .
14 Artur Kukliński Inspekcja Końcowa B .
15 Marcin Maciejewski Konfekcja 1 D .
16 Paweł Marciniak Wulkanizacja D .
17 Marcin Menclewicz Walcownia A .
18 Paweł Musielak Wulkanizacja C .
19 Sławomir Nowak Walcownia A .
20 Sławomir Pawlak Drutówka A .
21 Filip Perski Cięcie D .
22 Łukasz Piętka Inspekcja Końcowa A .
23 Jakub Radziszewski Wytłaczanie D .
24 Karol Rychlik Wulkanizacja B .
25 Krzysztof Sieczka Inspekcja Końcowa C .
26 Marta Stachowiak Konfekcja 2 C .
27 Łukasz Stemplewski Walcownia B .
28 Przemysław Tonn Konfekcja 1 B .
29 Daniel Trzaskowski Cięcie A .
30 Tomasz Wenski Cięcie C .
31 Zbigniew Wojtaszak Inspekcja Końcowa D .
32 Michał Wolniewicz Wytłaczanie D .
33 Leszek Zykowski Wytłaczanie B .