NSZZ SOLIDARNOŚĆ

BRIDGESTONE POZNAŃ

Składka członkowska to jeden z ważnych instrumentów do samodzielnej

i niezależnej od pracodawcy działalności związkowej.

 

 

100% składki od członków związku podlega podziałowi:

 

  1. 60% składki pozostaje do dyspozycji organizacji zakładowej
    • Pieniądze te są przeznaczane na bieżącą działalność organizacji, tj. m.in. wypłacanie zasiłków statutowych zgodnie z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu Delegatów
    • Jeżeli organizacja zakładowa tak postanowi również udzielanie pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach losowych.
    • Dokonuje się zakupów podstawowych materiałów biurowych
    • Pokrywa się koszty delegacji członków Komisji Zakładowej
    • O przeznaczeniu tych pieniędzy na inne cele decyduje uchwałą KZ 
  1.  40% składki przekazywane jest do Zarządu Regionu z czego; 
    • 25% pozostaje do dyspozycji Zarządu Regionu i przeznacza się m.in. na:
      • pomoc prawną dla członków związku i organizacji zakładowych
      • organizowanie szkoleń dla członków związku
      • utworzenie funduszu dla szykanowanych za działalność związkową członków związku
      • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, drukowanie dla organizacji ulotek, plakatów, itp.
      • organizowanie uroczystości
    • 10% przekazywane jest do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która składki te przeznacza rn.in. na:
      • działalność struktur branżowych
      • wszelkiego rodzaju opinie do aktów prawnych
      • wydawanie biuletynów informacyjnych
      • utrzymywanie strony www
      • współpracę międzynarodową z innymi centralami związkowymi
      • doradztwo eksperckie
      • szkolenia
      • rozwój związku
      • politykę społeczną
      • archiwum "Solidarności"
    • 2,5% przekazuje na Regionalny Fundusz Strajkowy, z którego finansowane są akcje protestacyjne w Regionie i zakładach pracy.
    • 2,5 % przekazuje na Krajowy Fundusz Strajkowy z którego Komisja Krajowa finansuje ogólnopolskie akcje protestacyjne.