NSZZ SOLIDARNOŚĆ

BRIDGESTONE POZNAŃ

Składka członkowska to jeden z ważnych instrumentów do samodzielnej

i niezależnej od pracodawcy działalności związkowej.

 

 

100% składki od członków związku podlega podziałowi:

 

 1. 60% składki pozostaje do dyspozycji organizacji zakładowej
  • Pieniądze te są przeznaczane na bieżącą działalność organizacji, tj. m.in. wypłacanie zasiłków statutowych zgodnie z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu Delegatów
  • Jeżeli organizacja zakładowa tak postanowi również udzielanie pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach losowych.
  • Dokonuje się zakupów podstawowych materiałów biurowych
  • Pokrywa się koszty delegacji członków Komisji Zakładowej
  • O przeznaczeniu tych pieniędzy na inne cele decyduje uchwałą KZ 
 1.  40% składki przekazywane jest do Zarządu Regionu z czego; 
  • 25% pozostaje do dyspozycji Zarządu Regionu i przeznacza się m.in. na:
   • pomoc prawną dla członków związku i organizacji zakładowych
   • organizowanie szkoleń dla członków związku
   • utworzenie funduszu dla szykanowanych za działalność związkową członków związku
   • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, drukowanie dla organizacji ulotek, plakatów, itp.
   • organizowanie uroczystości
  • 10% przekazywane jest do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", która składki te przeznacza rn.in. na:
   • działalność struktur branżowych
   • wszelkiego rodzaju opinie do aktów prawnych
   • wydawanie biuletynów informacyjnych
   • utrzymywanie strony www
   • współpracę międzynarodową z innymi centralami związkowymi
   • doradztwo eksperckie
   • szkolenia
   • rozwój związku
   • politykę społeczną
   • archiwum "Solidarności"
  • 2,5% przekazuje na Regionalny Fundusz Strajkowy, z którego finansowane są akcje protestacyjne w Regionie i zakładach pracy.
  • 2,5 % przekazuje na Krajowy Fundusz Strajkowy z którego Komisja Krajowa finansuje ogólnopolskie akcje protestacyjne.