KONTAKT

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

Zbigniew Adamczak
Przewodniczący Komisji Zakładowej
  516-104-453
Tomasz Bartoszek
Z-ca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Zakładowej
  516-104-475
Paweł Barłóg
Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji Zakładowej

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

 • Paweł Marciniak
 • Paweł Musielak
 • Remigiusz Jagła
 • Sławomir Nowak

KOMISJA REWIZYJNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

 • Marta Stachowiak
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Jakub Błaszczyk
  Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 • Artur Kukliński
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jakub Radziszewski
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Menclewicz
  Członek Komisji Rewizyjnej

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELAGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (WZD KSPCH)

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Paweł Gruszczyński

Sławomir Nowak

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU WIELKOPOLSKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Paweł Musielak

Sławomir Nowak

Łukasz Piętka

DELEGACI ZZD

Lp. Imię Nazwisko Wydział Brygada Adres email
1 Wojciech Abramkiewicz Wulkanizacja D wojciech.abramkiewicz@solidarnosc.bspz.pl
2 Zbigniew Adamczak Wytłaczanie E zbigniew.adamczak@solidarnosc.bspz.pl
3 Daniel Antoszak Konfekcja 2 A daniel.antoszak@solidarnosc.bspz.pl
4 Paweł Barłóg Wytłaczanie C pawel.barlog@solidarnosc.bspz.pl
5 Tomasz Bartoszek Wytłaczanie E tomasz.bartoszek@solidarnosc.bspz.pl
6 Jakub Błaszczyk Utrzymanie Ruchu E jakub.blaszczyk@solidarnosc.bspz.pl
7 Bartosz Ciesielski Wytłaczanie A bartosz.ciesielski@solidarnosc.bspz.pl
8 Jacek Cieślak Walcownia C jacek.cieslak@solidarnosc.bspz.pl
9 Marek Górski Konfekcja 1 C marek.gorski@solidarnosc.bspz.pl
10 Paweł Gruszczyński Walcownia D pawel.gruszczynski@solidarnosc.bspz.pl
11 Przemysław Jabłoński Magazyn Opon I przemyslaw.jablonski@solidarnosc.bspz.pl
12 Remigiusz Jagła Konfekcja 2 B remigiusz.jagla@solidarnosc.bspz.pl
13 Jarosław Jałoszyński Wulkanizacja A jaroslaw.jaloszynski@solidarnosc.bspz.pl
14 Artur Kukliński Inspekcja Końcowa B artur.kuklinski@solidarnosc.bspz.pl
15 Paweł Marciniak Wulkanizacja D pawel.marciniak@solidarnosc.bspz.pl
16 Marcin Menclewicz Walcownia A marcin.menclewicz@solidarnosc.bspz.pl
17 Paweł Musielak Wulkanizacja C pawel.musielak@solidarnosc.bspz.pl
18 Sławomir Nowak Walcownia A slawomir.nowak@solidarnosc.bspz.pl
19 Sławomir Pawlak Drutówka A slawomir.pawlak@solidarnosc.bspz.pl
20 Filip Perski Cięcie D filip.perski@solidarnosc.bspz.pl
21 Łukasz Piętka Inspekcja Końcowa A lukasz.pietka@solidarnosc.bspz.pl
22 Jakub Radziszewski Wytłaczanie D jakub.radziszewski@solidarnosc.bspz.pl
23 Karol Rychlik Wulkanizacja B karol.rychlik@solidarnosc.bspz.pl
24 Krzysztof Sieczka Inspekcja Końcowa C krzysztof.sieczka@solidarnosc.bspz.pl
25 Marta Stachowiak Konfekcja 2 C marta.stachowiak@solidarnosc.bspz.pl
26 Łukasz Stemplewski Walcownia B lukasz.stemplewski@solidarnosc.bspz.pl
27 Przemysław Tonn Konfekcja 1 B przemyslaw.tonn@solidarnosc.bspz.pl
28 Daniel Trzaskowski Cięcie A daniel.trzaskowski@solidarnosc.bspz.pl
29 Tomasz Wenski Cięcie C tomasz.wenski@solidarnosc.bspz.pl
30 Zbigniew Wojtaszak Inspekcja Końcowa D zbigniew.wojtaszak@solidarnosc.bspz.pl
31 Michał Wolniewicz Wytłaczanie D michal.wolniewicz@solidarnosc.bspz.pl
32 Leszek Zykowski Wytłaczanie B leszek.zykowski@solidarnosc.bspz.pl