Wszystkie grafiki(oprócz zdjęć dotyczących bezpośrednio NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań Sp. z o.o.) wykorzytane na stronie pochodzą z serwisów, oferujących darmowe treści graficzne. Zgodnie z licencją poniżej zamieszczam linki do wykorzystanych grafik .