NSZZ SOLIDARNOŚĆ

BRIDGESTONE POZNAŃ

 

Masz problemy w pracy?
Za mało zarabiasz?
Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie?


Zastanów się, czy Ty masz podobne zastrzeżenia?

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze  traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

 

Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.
Dlaczego warto się organizować?


Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; 
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,

Dlaczego warto należeć do Związku?


5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
  1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
  2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
  3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
  4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
  5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

 

 

Czym są związki zawodowe?

Związki zawodowe są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami, powołanymi do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników najemnych. Mają prawo do opiniowania założeń i projektów ustaw dotyczących warunków pracy, płac, ochrony socjalnej, świadczeń emerytalnych itp., mają też prawo do publicznego wyrażania tej opinii w mass mediach. Mogą także sprawować nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Metodą ostateczną (stosowaną, gdy związek zostaje w sporze z pracodawcą, a rokowania, mediacje oraz arbitraż nie dają efektów) jest strajk. Udział w strajku powinien być dobrowolny, a jego ogłoszenie musi nastąpić najpóźniej na pięć dni przed jego rozpoczęciem.

 

Po co powstają związki zawodowe?

Związki zawodowe powstają po to aby nie dopuszczać do wyzysku pracowników. W dzisiejszych czasach pracodawcy, zwłaszcza prywatni mają ogromny wpływ na wzrost gospodarczy. Niestety w wielu przypadkach traktują oni pracę jako towar i kierują się wyłącznie zasadami podaży i popytu. Na swoich pracowników przerzucają ryzyko powodzenia swojego biznesu. Ale pracownik to nie jest mówiące narzędzie.