Informacja dotycząca spotkań z pracodawcą w dniach 30 i 31.10.2019

włącz .

Koleżanki i Koledzy,

Spotkanie z pracodawcą, które odbyło się 30 października br., dotyczyło tematu wykonania planu produkcji w ostatnich miesiącach.

Przekazaliśmy Wasze uwagi dotyczące planowanej produkcji versus obecne możliwości produkcyjne oraz  mnożnik wykonania planu, który pomimo dużego zaangażowanie większości z Was i wysokiej premii indywidualnej, obniża ją o kilka procent.

PIKIETA w SOLARIS BUS & COACH S.A.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 16 listopada  (sobota) br. o godz. 12:00 przed siedzibą firmy Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie odbędzie się pikieta, organizowana przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. Sytuacja ta jest efektem braku zawarcia porozumienia z Pracodawcą, pomimo wielomiesięcznych, trudnych negocjacji.

Jako Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań popieramy działania naszych kolegów z Solaris Bus & Coach S.A. i w związku z tym zorganizujemy wyjazd z przed naszej firmy 16 listopada  (sobota) br. o godz. 11:30. Powrót około godziny 13:30. Zachęcamy wszystkich naszych członków do udziału - pokażmy, że jesteśmy Solidarni!!!

Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 516-104-475.

Ustalenia Grafiku na 2020 rok

włącz .

Koleżanki i koledzy.

Jak wiecie w ostatnim czasie trwają prace nad kalendarzem na 2020rok. Z informacji jakie otrzymaliśmy od Was, niektórzy przełożeni informują pracowników, iż Związek Zawodowy złożył propozycję kształtu kalendarza. Chcemy oświadczyć, że jako Organizacja Zakładowa reprezentująca wszystkich pracowników naszej firmy poza kilkoma sugestiami od kolegów z brygad (B,C,D), oficjalnie nie składaliśmy swoich propozycji. Gdy przekazywaliśmy Wasze sugestie dotyczące kalendarza, zaznaczaliśmy przy tym, aby Pracodawca wziął je pod ROZWAŻANIE i KONSULTACJE z Pracownikami, a nie wprowadzał je bez zgody większości.

Swoje uwagi i sugestie do kształtu kalendarza każdy może złożyć u swojego przełożonego aby on przekazał je do działu HR. Według działu HR do dnia 31.10.2019 wpłynęła tylko jedna uwaga dotycząca kalendarza na 2020r.

10% ZNIŻKI W PZU I WIELE INNYCH RABATÓW

włącz .

Koleżanki i Koledzy,

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Grupy PZU Joanny Ratajczak w realizację projektu, po długich negocjacjach, 28 czerwca br., Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A. podpisali porozumienie, dzięki któremu członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność".

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

Informacja po spotkaniu z Pracodawcą w dniu 19.06.2019

włącz .

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej z pracodawcą.
Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące:

Realizacji wykonania planu w miesiącach maj i czerwiec.

Wykonanie planu w 100% w miesiącach gdy temperatura na dworze przekracza ponad 30⁰C jest bardzo ciężkie i wymagające dużego wysiłku wszystkich pracowników. Niestety, pomimo dużego zaangażowania wynik za maj był słaby, a w czerwcu jest jeszcze gorzej.
Zapytaliśmy kierownictwo co było i jest powodem braku realizacji planu? W odpowiedzi otrzymaliśmy serię danych i wykresów wskazujących na problemy z materiałami, maszynami oraz informację, że wysoka absencja ma duży wpływ na realizację planu. Dodatkowo plan został ścięty o 20tyś. ale pomimo tego nadal wynik jest daleki od celu.
Szef produkcji  twierdzi, że słaby wynik jest spowodowany wieloma przyczynami na różnych wydziałach, a dokładnych informacji udzielą liderzy komórek, gdyż jak twierdzi, są oni dobrze zorientowani.

Obniżania operatorom premii 20% w czerwcu.