Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zgłoszeniami napływającymi do nas, że kontrole poprawności wykorzystania L4 budzą u Was wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzania, chcielibyśmy zebrać informacje w tej sprawie. Dlatego, jeśli mieliście taką kontrolę i macie do niej uwagi, prosimy o wypełnienie ankiety TUTAJ i przekazanie jej do Komisji Zakładowej. Zebrane dane pomogą nam zweryfikować, czy kontrole są przeprowadzane zgodnie z zasadami opracowanymi przez ZUS-u TUTAJ.