Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zorganizował w Poznaniu i Pile „schronienia” (pokoje, mieszkania) dla uchodźców z Ukrainy. Utrzymanie tych osób będzie długotrwałym obciążeniem finansowym. Dlatego każdy członek Związku, organizacja (struktura), również Zarząd Regionu, w zależności od swoich możliwości finansowych, może pomóc poprzez dobrowolne wpłaty w formie dyspozycji przelewu stałego (co miesiąc - bez względu na jego wysokość: 2zł, 5zł, 10zł, 20 zł, czy 100 zł) ze swojego konta na poniżej wskazane konto:

Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

84 1090 1476 0000 0001 3732 6142

W tytule przelewu: "POMOC DLA UKRAINY"

Kto ma otwarte serce na pomoc dla tych ludzi na pewno nie będzie stał z boku.

Środki finansowe zgromadzone na ww. koncie będą służyły mieszkającym u nas Ukrainkom i ich dzieciom do zakończenia wojny lub dłużej. Jeśli tego będzie wymagała ich sytuacja osobista - "Solidarność" będzie niosła pomoc, nawet jeśli będzie to trwało latami.

Dlatego ważna jest zbiórka pieniędzy w formie zlecenia stałego, comiesięcznego przelewu, aż do jej odwołania.

Nie jest ważna wysokość comiesięcznych wpłat, ale ich systematyczność. Comiesięczna wplata złotówki też jest pomocą!

Uchodźców przebywających w przygotowanych przez „Solidarność” pokojach (mieszkaniach) będziemy musieli wesprzeć w wielu życiowych aspektach. Po zidentyfikowaniu ich potrzeb, przekażemy informację w jakiej sytuacji znajdują się i jak możemy im pomóc. Zarząd Regionu będzie koordynował te działania i na bieżąco informował o nich poprzez portale społecznościowe, stronę www, biuletyn informacyjny, a także środki masowego przekazu.