Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań zaprasza na obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Program obchodów w Poznaniu:

13 grudnia 2023 r.

Złożenie kwiatów:

godz. 14.00  - Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki

godz. 14.30 - Tablica Wojciecha Cieślewicza

godz. 14.45 - Głaz Piotra Majchrzaka

godz. 15.00 - Głaz o. Honoriusza

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

godz. 17:00 - Msza św. w intencji Zamordowanych lub Represjonowanych w stanie wojennym, klasztor oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 97/99. Po Mszy Św. wspólne złożenie kwiatów w krużgankach klasztoru pod tablicą Ofiar stanu wojennego.

godz. 18:15 - Uroczystości pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.:

  - wystąpienie Jarosława Lange - Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność",

   - składanie kwiatów.

Szczegóły obchodów 13 grudnia br.

https://solidarnosc.poznan.pl/?p=8698