Pisma

DO PRACODAWCY - DO PRACOWNIKÓW - W SĄDZIE

Koleżanki i Koledzy,

Poniższy przykład przedstawia propozycję pracodawcy dotyczącą wprowadzenia WSPÓŁCZYNNIKA zależności TICKETU od BUDŻETU.

 

 

 

 1. Równy wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 2% + średni wzrost wynagrodzeń w oparciu o ocenę roczną w 2021r o 1,4%. W sumie 3,4% według prognoz na 2021r.
 2. Porozumienie tylko na rok.
 3. Każdorazowy i równy wzrost wynagrodzeń pracowników o 3% przy awansie na poszczególne poziomy zaszeregowania,
 4. Wdrożenie ustalonych w porozumieniu z 2018 roku lub nowych zasad awansów dla magazynierów na warunkach nie gorszych niż dla operatorów.
 5. Zachowanie i wprowadzenie do wewnętrznych regulaminów na czas nieokreślony, na warunkach nie mniej korzystnych od dotychczasowych: świadczenia ubezpieczeniowego finansowanego przez Pracodawcę (PZU), dodatku do sobót, dodatku transportowego, dodatku rocznego w wysokości 3000zł, PPE.
 6. Dostosowanie tabel stawek operatorów/magazynierów i techników do aktualnych wynagrodzeń obowiązujących w Bridgestone Poznań, z uwzględnieniem ustalonego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2021 r.

NIE DLA WYŁĄCZNIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA ! ! !

NIE DLA DODATKOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA DO PREMII 20% (TICKET/BUDŻET) ! ! !

NIE DLA DODATKOWEGO MNOŻNIKA REALIZACJ BUDŻETU ! ! !

Postulaty Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. na dzień 9 marca 2021 roku.

 1. Równy wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników + średni wzrost wynagrodzeń w oparciu o ocenę roczną w 2021r.
 2. Porozumienie tylko na rok.
 3. Każdorazowy i równy wzrost wynagrodzeń pracowników o 3% przy awansie na poszczególne poziomy zaszeregowania,
 4. Wdrożenie ustalonych w porozumieniu z 2018 roku lub nowych zasad awansów dla magazynierów na warunkach nie gorszych niż dla operatorów.
 5. Zachowanie i wprowadzenie do wewnętrznych regulaminów na czas nieokreślony, na warunkach nie mniej korzystnych od dotychczasowych: świadczenia ubezpieczeniowego finansowanego przez Pracodawcę (PZU), dodatku do sobót, dodatku transportowego, dodatku rocznego w wysokości 3000zł, PPE.
 6. Dostosowanie tabel stawek operatorów/magazynierów i techników do aktualnych wynagrodzeń obowiązujących w Bridgestone Poznań, z uwzględnieniem ustalonego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2021 r.

 Uzasadnienie do postulatów:

W listopadzie ubiegłego roku, jak co roku, zakończył się konkurs „NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY” (edycja 2020) organizowany przez Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety z powodu pandemii nie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Miło nam poinformować, że podczas spotkania które odbyło się 15 lutego 2021 roku w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Pan Paweł Ciemny pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pacy przekazał na ręce Pawła Marciniaka (ZSIP) wyróżnienia dla wydziałowych i grupowych inspektorów pracy, którzy działają w Bridgestone Poznań Sp. z o.o., tj.: Dawida Jasińskiego (ASS I), Zbigniewa Wojtaszaka (FI), Sławomira Nowaka (MIXING), Daniela Antoszaka (ASS II).
Gratulujemy i ży
czymy dalszych owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w Bridgestone Poznań.