Nasi w strukturach NSZZ Solidarność

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

2 lipca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Miejscem zjazdu była siedziba wielkopolskiej „Solidarności” przy ulicy Metalowej 7 w Poznaniu. Pierwsza część to złożenie przysięgi przez wszystkich członków Zarządu – naszą Organizację  reprezentowali: Tomasz Bartoszek i Zbigniew Adamczak. Kolejnym punktem było podjęcie uchwały o liczebności Prezydium Zarządu Regionu. Uchwalono, że Prezydium będzie się składało z 13 osób wraz z Przewodniczącym. W wyniku głosowania tajnego wśród wybranych do prezydium został - Zbigniew Adamczak. Zbyszek został także wybrany na Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Ponadto w dniach 14-15.06.2018r na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCH) w wyborach Zbigniew Adamczak został wybrany na z-ce Przewodniczącego KSPCH a Tomasz Bartoszek na członka Komisji Rewizyjnej KSPCH.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność

włącz .

Dni poprzedzające rocznicę Poznańskiego Czerwca ’56 roku to już tradycyjnie okres, w którym Region Wielkopolska NSZZ Solidarność organizuje Wlane Zebranie Delegatów. Tegoroczna sesja była wyjątkowa ze względu na kalendarz wyborczy i kończącą się kadencję 2014-2018. Tym samym dwa pierwsze dni WZD stały pod znakiem wyborów do wszystkich znaczących szczebli władz związkowych od Komisji Rewizyjnej poprzez przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Regionu na Przewodniczącym Regonu kończąc. Spełniając dziennikarski obowiązek odnotujmy iż Przewodniczącym Regionu WLKP Solidarność na kadencję 2018-2022 został wybrany ponownie  Jarosław Lange(jedyny kandydat na to stanowisko). Naszą Organizację w Zarządzie Regionu reprezentować będą Zbigniew Adamczak i Tomasz Bartoszek. Zbigniew Adamczak otrzymał tez mandat na Krajowy Zjazd Delegatów.

Trzeci dzień WZD poświęcony był w całości obchodom 62 rocznicy Poznańskiego Czerwca. Już o 6 rano pod bramami HCP Cegielski rozpoczęły się uroczystości w których udział brali przedstawiciele Polski, województwa Regionu WLKP Solidarność oraz Komisje Zakładowe w nim zrzeszone. W imieniu Organizacji w Bridgestone Poznań hołd poległym, pod pomnikiem na Placu Mickiewicza oddali Zbigniew Adamczak, Paweł Marciniak , Paweł Musielak, Sławomir Pawlak i Marcin Steinke.

Porozumienie podpisane. Dodatek 1200zł już w lipcu.

włącz .

Koleżanki i koledzy,

W dniu 27 czerwca 2018r. zostało podpisane porozumienie dotyczące kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%. W związku z tym z wynagrodzeniem za czerwiec zostanie wypłacony dodatek 1200zł. Zmiana systemu wynagrodzeń z godzinowego na miesięczny wejdzie w życie z dniem 01 września 2018r.
Treść porozumienia TUTAJ.

Z poważaniem
Komisja Zakładowa

Zakończone prace nad ustaleniem kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

25 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Strony doszły do porozumienia w ustaleniu kryteriów nowej 20% premii na wszystkich wydziałach. Jeżeli do środy 27 czerwca br., zostanie uzgodniona i podpisana przez strony treść porozumienia w tym temacie, to z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec będzie wypłacony dodatek 1 200 złotych. Natomiast zmiana w systemie wynagrodzeń z godzinowego na miesięczne nastąpi od 1 września 2018 roku.

Z poważaniem Komisja Zakładowa

C.D. Ustalenia kryteriów nowej premii i awansów.

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

21 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Na większości działów kryteria są ustalone. Do doprecyzowania pozostał dział konfekcji. Następne spotkanie ustalone jest na 25 czerwca. Zgodnie z treścią porozumienia wyplata jednorazowego dodatku 1 200 zł oraz zmiana systemu wynagrodzeń nastąpi gdy kryteria nowej 20% premii oraz zasady awansów zostaną uzgodnione dla wszystkich wydziałów BSPZ.

Z poważaniem

Komisja Zakładowa