Informacja o zmianie warunków ubezpieczenia grupowego (PZU).

włącz .

Koleżanki i koledzy!!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 roku ulegnie zmianie zakres grupowego ubezpieczenia dla członków NSZZ „Solidarność” w BSPZ finansowanej ze środków Organizacji Zakładowej.

W związku z tym prosimy wszystkich członków o przyjście do pomieszczenia ZZ (biurowiec, I piętro, pokój 133) aby podpisać nową deklarację do końca czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 13:15 – 14:45. Członkowie związku którzy do tej pory nie przystąpili do naszej polisy grupowego ubezpieczenia proszeni są o wypełnienie druku deklaracji i dostarczenie do pomieszczenia związkowego.

Nie podpisanie nowej deklaracji przed 1 lipca br., spowoduje brak możliwości wypłacenia świadczenia z tytułu zdarzeń obejmujących zakres ubezpieczenia grupowego.

Osoby, które np. z powodu choroby lub korzystające z urlopu będą nieobecne w pracy do końca czerwca  proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym – Zbigniew Adamczak tel. 516 104 453.

Warunki polisy TUTAJ

Z poważaniem

Komisja Zakładowa

Piknik Solidarności 2018

włącz .

 

Piknik dla Solidarnych Pracowników firmy Bridgestone Poznań

W dniu 06 sierpnia 2018r. na terenie Pola Piknikowego „MaltaSki” w Poznaniu od godz. 15:00 do 20:00 odbędzie się spotkanie pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność (bez osób towarzyszących). Przy okazji spotkania będzie zorganizowany grill.

Ustalenia kryteriów nowej premii i awansów

włącz .

Koleżanki i koledzy

Trwają pracę w sprawie ustaleń kryteriów nowej 20% premii i awansów na stawki T1 i T2. Odbyło się kilka spotkań. Na większości wydziałów kryteria zostały ustalone. Zostały do uszczegółowienia działy konfekcji, cięcia oraz magazyn. Zgodnie z zapisami w porozumieniu, przejście na pensje miesięczne i wypłacenie 1200 zł będzie po podpisaniu uzgodnień na wszystkich działach. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018r.

Spotkania z pracownikami

włącz .

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy pracodawcą a stroną związkową organizujemy spotkania w celu doprecyzowania zagadnień zawartych w treści dokumentu. Dlatego zapraszamy wszystkich pracowników BSPZ na cykliczne spotkania  w poszczególnych lokalizacjach:

Porozumienie kończące spór zbiorowy

włącz .

Koleżanki i Koledzy

W dniu wczorajszym porozumienie zostało podpisane przez mediatora i tym samym zakończył się spór zbiorowy. W związku z tym przekazujemy Wam treść porozumienia TUTAJ.